w Plocku

Stołeczne Książęce Miasto Płock

O Płocku

Płock

Miasto w Polsce, na prawach powiatu, położone na Pojezierzu Dobrzyńskim i w Kotlinie Płockiej, nad Wisłą, w województwie mazowieckim, siedziba ziemskiego powiatu płockiego. Historyczna stolica Mazowsza oraz stolica Polski w latach 1079–1138, siedziba rzymskokatolickiej kurii diecezji płockiej (1075), siedziba władz Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i mariawickiej diecezji warszawsko-płockiej, port rzeczny, rafineria ropy naftowej (1964), szkoły wyższe, teatry, muzea.
W preambule do Statutu Miasta Płocka użyto nazwy Stołeczne Książęce Miasto Płock. Był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego w starostwie płockim województwa płockiego w 1784 roku.
W latach 1975–1998 miasto było stolicą województwa płockiego.

Polecamy

Ciekawe strony